158. 300ste verjaardag van Abbé de l'EpéeVandaag is de 300ste verjaardag van Abbé de l’Epée, de eerste om in gebarentaal les te geven aan dove leerlingen en dus een heel belangrijke persoon voor alle doven ter wereld.
Enkele Nederlandse dove mensen zijn nu naar Parijs gegaan om hem te eren.....

Reactie plaatsen

Reacties

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Lezers en kijkers. Nog even hierover wil ik je melden en kunt je verder lezen over de onstaan van de doofstommen leerlingen naar doven en slechthorenden die ik heb op de site geschreven op lognr 8 en lognr 9. veel succes van het lezen. Rene van der Veen.

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Lezers en kijkers. Zo Vandaag 25 November 2012 is het belangerijkste dag voor alle doven en slechorende die hun elkaar samen ter gedachtenis van de uitdankbaarheid voor aan Abbe de L' Epee, Henri Daniel Guyot en Mgr Martinus van Beek de oprichters van het Instituut voor Doven.
PARIJS. IN DE VOETSPOREN VAN CHARLES-MICHEL DE L' Epee.
OP 25 November 2012 was 300 jaar geleden kwam hij van zijn het nieuwe leven op de aarde als de helper aan de doofstommen mensen.
OP 25 November 1712 werd in Versailles Charles - Michel de I' Epee geboren. Het was de tijd van de Zonnekoning Lodewijk XIV. en doven hadden nog geen plaats in de wereld. Eigenlijk had niemand van doven gehoord, laat staan gebarentaal en dovencultuur. Ja Er waren wel mensen die niet konden horen en praten, maar die werden gezien als achterlijk. Soms zelfs als bezeten door de duivel of andee onheilspellende zaken. Echter met de geboorte van deze Charles Michel de I'Epee zou hier voor het eerst verandering in komen. Wat deze man voor de dovenwereld heeft betekend kan worden gezien, als een eerste stap vanuit een donkere geisoleerde wereld naar een bestaan tussen de mensen, om deze voor de doven-wereld belangerijk historische gebeurtenis te vieren en om iedereen de kans te geven in levende I'Epee over deze gescheidenis te leren organiseren. Wij in het weekend van 25 November 2012 precies 300 jaar na de geboorte van de I'Epee, een Themaries naar Parijs.
Charles Michel de I'Epee was een priester en advocaat uit Parijs en in 1760 begon hij in zijn eigen huis met het onderwijzen van doven. Hij maakte hierbij gebruik van handgebaren en het eenhandig vingeralfabet.
Hij was hiermee de eerste ter wereld die begon met het onderwijs aan doven en daarbij gebarentaal gebruikte. Voor de samenleving was dit destijds volsterkt nieuw. Stomverbaasd keken mensen hoe hij door zijn handen te gebruiken kon communiceren met die vreemde doven. Men snapte niet dat doven zich zo konden uiten. Naast het onderwijs van doven richtte hij zich ook op het geven van voorlichting aan horenden. Hij wilde met name duidelijk maken, dat doven niet achterlijk waren en net zoals iedereen beschikken over een verstand en menselijke emoties, en dat ze door middel van gebarentaal zich prima konden uiten. Zijn werk heeft grote invloed gehad op de ontwikkeling van de dovenwereld.
Zo kwamen mensen uit heel Europa kijken, hoe de I'Epee gebarentaal gebruikte en doven onderwees en zij namen deze ervaringen mee naar hun eigen land. Onder hen was ook Henri Daniel Guyot die later geweldig werk heeft kunnen verrichten in Groningen in 1780 oprichtte hij het Instituut voor Doven (doofstommen)en over 48 jaar later was aan het buurt de priester Mgr Martinus van Beek in het dorp Gemert heeft 4 volwassen doofstommen onderwezen en dan in 1840 richtte hij het Instituut voor Doven (Doofstommen) in Nieuw Herlaer het Gemeente Sint Michielsgestel en over 70 jaar in 1910 het nieuwe Instituut voor Doven aan de Theerestraat in Sint Michielsgestel. Wij en dove leerlingen danken van harte voor aan Charles Michel de I'Epee, Henri Daniel Guyot en Mgr Martinus van Beek dat ze hun de oprichter van het Instituut voor Doven In Nederland.
Rene van der Veen.