290. Mevr. Vos, maatschappelijke werkster met pensioen


Mevr. Vos ging per 1 augustus 1978 met pensioen.
Jarenlang heeft zij als maatschappelijke werkster gewerkt.
Veel dove kinderen geholpen met zoeken naar een baan.

De Vriend 1978

Reactie plaatsen

Reacties

Marian Kruijssen
9 jaar geleden

Hallo Mevr. Vos,leuk dat ik je weer gevonden heb.
Bedankt voor het helpen van een baan in Tilburg ( wol fabriek) Mijn ouders zijn overleden.
Ik wordt dit jaar 70 jaar. Het gaat goed met mij..ook de gezondheid.

Groetjes Marian

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Lezers en Kijkers. Vorige verhaal schrijf ik over de maats-schappelijk werkster Mej Vos, dat valt voor haar zeer zwaar. Ze zeide mij dat ze het afgelopen maanden en jaren voor de dove leerlingen heeft geholpen voor een baan en later hoorde ze dat de enige dove leerlingen de baan hebben opgezegd naar de andere baan. Waarom??
Ik antwoordde Mej Vos neemt u niet kwalijk. Misschien wist U of niet wist dat de dove leerlingen op ivd hebben helemaal niet gekozen voor hun beroep als de kleermaker en schoenmaker. De reden wordt gedwongen voor 2 vakken verder niets. Er wordt het geschreven dat de kleermakerij/schoenmakerij toebehoort de Nijverheids-onderwijswet, dat klopt helemaal niet omdat in de kleermakerij/schoenmakerij helemaal geen lessen hebben gegeven, maar wel opleiding de reparatie voor de kledingen en schoenen. Misschien merkt Mej Vos van wel en zeide ze mij dat ze zal met het bestuur van ivd de gezamelijk op de tafel overleggen, Iets later zijn weer 2 ivd maatschappelijk werkster bijgekomen. ( een Mevr Witlox uit Waalwijk en mevr ..........) Het bleef nog verder groot problemen dat de dove leerlingen maakten nog steeds moeilijk en niet gemakkelijk naar een baan accepteren.
Daarna wordt op ivd onderzocht naar de oorzaak over ontevreden, klachten, onaccepteren enz.
Eindelijk komt de beste oplossing, In dit jaar 1947 was opgericht LTS Lager Technischeschool St Jozef zie ivd-variatie2 lognr 284. Iedere dove jongens mogen zelf de keuze voor hun toekomst van de arbeid. Toen Br Tatianus zelf andere gedachten van het verleden op de Nijverheids
onderwijswet was groot fout, vond hij zeer spijtig en beloofd hij voor de beterschap dat de dove leerlingen kleermakers terug op ivd voor de curcus kunnen volgen. dat gebeurde in 1952 voor de eerste keer de curcus wordt gevolgd en hebben de dove kleermakers hun diploma,s hebben gehaald, en ik 6 diploma's in mijn zak vanaf mijn studie was het begin in 1952 tot met 1958 (6 jaren). Rond in 1959 vertrok Br Tatianus naar Chill dat hij al meer dan 25 jaar werkzaam was. De kleermakerij/schoenmakerij verdwijnt en dan nieuwe het verschillende vakken die de dove leerlingen kunnen gemakkelijk de vakken kiezen of andere ontwerp naar de Voorgezet Onderwijs.
Mej Vos was een goede maatschappelijk werkster met volle engelengeduld en volle tevreden dat ze heeft voor de dove leerlingen geholpen naar de baan. Van het begin was zeer moeilijk en later was nog beter. Mej Vos vertelde mij dat vond ze dat de dove leerlingen wisten helemaal niet over de arbeidswet en zeide ik dat klopt omdat op ivd helemaal niet hebben overgelegd. De Arbeidswet betreft. C.A.O.= Collectie Arbeids Overeen-komst. Z.W. = Ziektewet. W.W. = Werklooswet. ZF = Ziekenfondpremie en Loonbelasting in de Loonstrook heeft vermelden. Later komt de grote veranderingen van de wettelijke voor de werkgevers en werknemers.
Sollicitatie = Contact zoeken. Vacatures = Raadplegen.
S.U.W = Strutctuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen. I.O.A.W. = Inkommensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.
W.W.B. = wet werk en bijstand. U.W.V. = Uitvoerings-instituut Werknemers Verzekeringen. W.A.O. = Wettelijke
Arbeids Overeenkomst. I.V.A. = Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. W.A.Z. = Wet Arbeids-ongeschiktheidsverzekeringen Zelefstandigen.
W.G.A. = Werkheraatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten.
R.E.A. = (Re)integratie van Arbeidsgehandicapten.
A.N.W. = Algemeene Nabestanden Wet. A.O.W. = Algemeene Ouderdom Wet. A.B.W.Z. = Algemeene Bij-stand Ziekte Wet.
Zo erg veel Nederlandse wetten dat moeten de iedereen onderhouden. Momment de grote probleem voor de maat-schappelijk werker/ster dat nu in Nederland de crisis waaronder moeten iederen inleveren en brengt zeer hoge werklozen. De Economie in Nederland was wel slecht, dat de oorzaak door de kapitalisme hun hoge hebzuchtig. zoals altijd gewoonelijk dat het geld klimt naar de berg dan afdaalt van de berg blijft nog in het jaren zoals in 20e eeuw in 1930. Vergeet het niet dat het afgelopen jaren de maatschappelijk werker/ster hebben voor de dove leer-lingen goed geholpen naar een baan dat was het beste zaak!!! ik wens de lezers en kijkers de sterkte naar de verdraagzaam in Nederland zo mogelijk de crisis geheel verdwijnt. Nogmaals van mij en Paula wensen Jan Keizer en Lezers en Kijkers de VROLIJK PAASDAGEN met de zonnige weer en zoekt maar naar het buiten waar de paas-eieren ligt. Alvast bedankt voor Jan Keizer, reacties, en Lezers en Kijkers.
Rene van der Veen.


W.I.A. Wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Lezers en Kijkers. Het gebouw van ivd de totaal vierkant zijn geheel gesloten. De grote jongens van 11 jaar en ouder kregen helemaal geen toestemming voor de vrijheid naar het buiten van ivd voor de boodschappen naar de kleine winkel (zo vlakbij van ivd) kopen en ook niet naar de cafe van der Staak komen op terrein zitten en drinken.
De geldigheid voor de meisjes ook hetzelfde.
Enige Broeders houden hun extra in de gaten dat wie onder de H. Mis de communie niet heeft ontvangen. dan wordt hij verdacht van de verduistering in zijn hart. Overal zo mogelijk goed opletten. eind van de week kregen de grote jongens de Bossche Courant met vollop grote gaten dat mochten ze niet lezen en kijken. De grote gaten van de courant in reclame van de vrouwen (Kousen, Bea, onderbroek enz ) en ook de filmvoorstellingen wordt uitgeknipt. De grote jongens van boven 11 jaar mochten met hun 2 handen boven de dekens slapen en onder de dekens wordt niet toegestaan. Elke avond of nachts de Broeder uit de bed stapt en ging hij voor de controle van zijn ogen door de gat van de slaapcel kijken.
Niemand weet dat op de momment van de priesterleraren hebben wel met de directeur van ivd overgelegd en gemerkt dat het hoogste klas jongens in het binnenkort van het instituut voorgoed zijn verlaten, die kunnen ze helemaal niet zelfstandig voor de baan zoeken. Daarom hebben Mhr v Lierop en Mhr v Uden de maatschappelijk werker/ster ingeschakeld en gekozen van twee vrouwelijk maatschappelijk werkster (een voor Noord en een voor Zuid Nederland om voor de dove leerlingen te helpen met zoeken naar een baan. ( Mej Vos voor Zuid en Mevr ......... voor Noord.
Toevallig ik zat in dit jaar 1943 voor het laatste schooljaar
en in de klas wordt helemaal niets overgesproken van de nieuwe ivd maatschappelijk werkster en ook niet in de maatschappy komen werken. Ook niet in de Nijverheids-onderwijs Kleermakerij en Schoenmakerij hebben helemaal geen lessen gegeven over het bedrijfleven. Op ivd de jongens hebben 60 als de kleermaker en 40 als de schoenmaker gekozen en 10% rest.
In 1944 van de zomervakantie gingen Ik en 19 jongens voorgoed van ivd verlaten, Juist ging ik uit de hoofingang van de jongensafdeling naar het buiten en zeide de Broeder mij " ZOEK MAAR ER UIT " Ik schrok erg van dat willen zeggen dat de Broeder verwacht van wel dat ik bij de bedrijfleven heel moeilijk zal verwerkt.
Toen ik thuis aankwam omhelsde mijn moeder. Eindelijk dat ik weer thuis ben en mijn vader omhelsde mij ook en zegt hij sorry!!! Jij Rene bent nu hier helemaal niets van terecht bij het bedrijfleven. antwoordde ik dat klopt wel zoals de Broeder heeft mij ook gezegd. Vader schrok erg van en begon hij wel woedend. ik voel zo mijn het leven op ivd geheel verwaardeloos. Later zeide vader " KOMT WEL GOED RENE " Zeer toevallig de volgende dag zag ik de brief van ivd op de tafel lag. nam die mee naar de boven op mijn slaapkamer lezen. wat er op staat.
Aan Mijnheer en Mevrouw van der Veen. Wel gefeliciteerd van uw zoon Rene van het geslaagde leerlingdiploma en verzocht ik U voor uw zoon extra steunen dat hij is niet geheel voldoende zelfstandig en mogelijk hem goed in de gaten houden. ik begon emotie in mijn maag en komt vanzelf langzaamerhand kwaad en woedend, toevallig kwam mijn vader in mijn slaapkamer, schrok ik erg en nam de ivd brief achter de rug, toch zag vader wel en zeide hij waarom deed je een hand achter de rug? Ik gaf alles toe en legde de brief op de nachtkastje. Vader zeide o het was niet erg, laat de brief maar weg in de kast en praat niet over. Nu probeert het maar naar het nieuwe leven en zal ik je steunen en lessen geven antwoordde mijn vader.
Hij heeft al voor mij een baan gevonden bij de kleermaker
werkgever in Breda die was zeer aardig mijnheer de afkomstig uit Duitsland. Hij heeft al voor de oorlog de nationalist als Nederlander ingeschreven. Maar later kwam de Maatschappelijk werkster Mej Vos bij mijn thuis en sprak hij dat vond zij het niet goed dat ik bij de duitse werkgever kom werken en zal ze voor mij ander een baan zoeken. Mijn vader was zeer felle tegen. Zo duidelijk nog erger onder de druk van ivd dat heeft alles opdracht gegeven. ik werk het gewoon bij de duitse werkgever en in September 1944 de dolle Dinsdag dat de geallieerden zijn al in stad Breda binnen gekomen in het grote Bos. Mijn werkgever wordt opgeroepen naar Duitsland in dienst Militair en vertrok naar de oostfront, verder hoorde ik van hem niets meer. ik ben al poosje werkloos tot het komende bevrijding in stad Breda op 29 Oktober 1944 .
Nadien werk ik bij de andere werkgever als de kleermaker in Breda. Later hoorde Mej Vos dat ik andere baan heb gevonden en was ze goed en tevreden, maar later kreeg ze erg veel problemen dat vele doven kleermakers en schoenmakers hun vakken in de steek hebben gelaten en zoeken ze andere het bedrijfleven. ( Philiphs, Gemeente,
Confectiebedrijf enz) dat ze op ivd hebben voor niets geleerd en gewerkt. Mej Vos vertelde mij dat ze begreep helemaal niet, waarom de meeste dove leerlingen dat op ivd hebben geleerd met hun diploma in de zak alles in de steek gelaten??? Ik antwoordde Mej Vos dat was het verantwoordelijk van ivd zelf. Volgende verhaal over Mej Vos als de maatschappelijk werkster die valt voor haar erg zwaar. Wordt vervolgd Rene van der Veen.

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Lezers en Kijkers. hier schrijf ik over de opname van de dove kinderen. Gelukkig dat ik thuis bij mijn ouders ondek ik de post van 1932 over de ivd opname. Eerste naar het onderzoek van K.N.O. specialist van de dove kinderen die wordt opgegeven aan de ivd adaministratieafdeling en kregen de ouders een paar ivd opnameformulieren, De opnameformulier staat er op. Voornaam, achternaam, roepnaam, geboorteplaats/datum en bijlage het bewijs van de doopsel van het kind. En ook hun ouders de voornaam/achternaam, plaats/geboortenaam, godsdienst.
beroep, adres/woonplaats en bijlage het bewijs van hun inkomen dat wordt ingeschreven, stuurt naar de ivd Adaministratieafdeling Theerstraat 42 St. Michielsgestel.
later kregen de ouders het bericht die gaat over de datum voor de opname van het kind. Ook beleefd verzoek dat de gepast kleding van het kind toebehoort de lange zwarte kousen en zwarte jurk met witte kraag en strikje.
de opname van het doofgeboren en doofgeworden kind de leeftijd 4 en 6 jaar en ook (iets later).
de opname van het kinderen bij de jongensafdeling wordt geregeld met 4 groepen van de inkomen van hun ouders
( Hoge - Midden - Lage Inkomen - uitkeringen ) En wordt ook gevraagd van de hoge inkomen ouders van hun zoon
krijgt de speciaal opvoeding met extra verblijfkosten. Mijn vader had geweigerd en heeft duidelijk gezegd dat zijn zoon hoort er bij samen met de gewoon kinderen elkaar gelijk behandelen en onderwezen. niet opreken naar de rijke en arme ouders. Veel Ouders van hun dove kinderen hebben hun gedachten en gesproken dat R.K. Instituut voor Doven is een heilig gebouw.
Rijke dove jongens kregen het aparte speciaal betekttafel met mooie borden,kopjes, vorken, messen, lepels en heerlijk ochtendontbijt, middagmaal, avondontbijt, daarna naar de tuin op de stoel zitten en stukje wandelen met onderleiding Broeder. Andere dove jongens leefden het gezamelijk gelijk behandelingen en onderwezen in de eetzaal, speeplaats, speelzaal en in de klassen.
Op ivd was de geregeld van het 3 woorden zijn:
GODSDIENST - GEHOORZAAM - VERANTWOORDELIJk
De jongens kunnen niet " NEE " zeggen.
De Broeders kunnen niet " Ja " zeggen.
Dat willen zeggen dat de jongens moesten mogelijk alles toegeven als de Broeders eisen. En de Broeders moesten alles niet toegeven als de jongens naar de zin hebben.
In 1938 en 1940 kwamen de nieuwe 2 priesterleraar op ivd die ze hadden begonnen over de strenge Godsdienst aan de jongens waaronder het boeken door de priesterleraar heeft geschreven en getekend over de dagelijkse en grote zonden. De dagelijkse zonden die is de zonde van de ongehoorzaam, vechtenpartij, leugens, slechte gedrag, stelen en kapotte dingen' bijvoorbeeld veters van de schoen, knopen van het kleding enz.
meestal jongens schrikken erg voor dat hun hart wordt verduisderd door de dagelijkse zonden en eind van de week gingen ze onmiddelijk biechten en vragen tot de vergeffenis van God. Toen ik op vakantie ging en eind van week kwam bij de pastoor in pastorie biechten over de dagelijkse zonden. En dan Pastoor lacht en zeide mij dat hoeft je niet alles de dagelijkse zonden onder de biechten vertellen, maar wel alleen de hoofdzonden. ik zei hem dat ik op ivd heb geleerd. O Ja dat de priester leraar heeft helaas je bang gemaakt, want God kijkt niet naar de zonden en alleen naar een goede hart. zeide de biecht-vader. nou mijn gedacht was het verschrikkelijk. Gehoorzaam: dat in de klas zeide de priester ons dat wie in de eetzaal de zuurkool niet wou opeten en toen de Broeder gaf opdracht dat je moest wel de zuurkool opeten die hoort er bij van het woord gehoorzaam zijn, anders bent je al gezondigd. En de grote jongens na de vakantie moesten de portemonne met inhoud geld inleveren, anders kregen ze erg zwaar straf voor een of paar weken.
Jammer dat de grote jongens hebben helemaal niet geleerd om het geld goed omgaat.
Verantwoordelijk: het was zeer strenge verboden dat de grote jongens naar de meisjes hebben gezwaaid en ontmoetinggesprek of de goed dag wensen.
hetzelfde het geldig voor de dienstmeisjes. en ook broer en zus mochten niet elkaar ontmoeten bezoeken.
Buiten van ivd de ouders van dove kinderen hebben er niets mee te maken wat op ivd heeft de regelment geregeld over de Godsdienst, opvoeding, onderwijzen, arbeids enzv. het was heel duidelijk dat de jongens konden op ivd helemaal niet zelfstandig leven.Maar wel heel gelukkig dat in 1940 de nieuwe directeur van ivd begon de langzamerhand veranderen voor de verbeter-
ingen voor de dove leerlingen. Volgende keer over de ivd maatschappelijk werker/ster wordt vervolgd
Rene van der Veen.Rene van der Veen
11 jaar geleden

Lezers en Kijkers. hier gaat over de Voorgezet Wettelijke Onderwijs (V.W.O.). in dit jaar 1944 mijn leeftijd 16 jaar in vrije tijd vroeg ik aan mijn vader dat wou ik naar de hoger school V.W.O. met de leraar praten? En zeide mijn vader ja zo dat doe je maar van je goede toekomst. Maar mijn moeder vond het niet goed dat de reden van haar zoon is doof. ik snap het wel dat mijn moeder was altijd aandacht op ivd St Michielsgestel en mijn vader helemaal niet. toch zei ik tegen mijn moeder dus ik ben al van ivd voorgoed verlaten, mag ik zelf wou veranderen van mijn het leven in de maatschappy. Moeder wist helemaal geen raad. hoe komt dat? later zal ik wel vertellen. Toch laat mijn moeder toe dat ik naar de hoger school mocht komen praten.
Helaas voor mij wel iets moeilijk met de hoge leraar (drs) in contact nemen in het gesprek. Toen de scholieren van de school naar huis gingen en vroeg ik aan de portier van de school of mag ik eerste de directie hoofd van de school de toestemming vragen dat wou ik graag met de leraar spreken over de studie op de school. Gelukkig dat was akkoord en kwam de leraar naar mij toe. Goede Dag Jochie!!! en antwoorde ik Goede dag Docent.
Eerste vertel ik hem dat ik ben geheel doof en zo pas van het Instituut voor Doven St Michielsgestel de voorgoed ging verlaten. mag ik met u samen overleggen over hier op de school de lessen aan de 12 jarige leerlingen hebben gegeven. De Leraar laat mij hier op de school overal laten bezichtigen. en vertelde hij ook dat hier de verschillende klassen voor de leerlingen de lessen kunnen geven. ik zei o zo! Welke de verschillende klassen ? En antwoordde een paar klas de Brugklas voor een jaar daarna worden het beslist voor de leerlingen de overgaan naar de klassen Antheneum, Gymnacium, Voor Havo ( Hoger Algemeen Onderwijs), Mavo ( Middelbaar Algemeen Voorgezet Onderwijs ) Meco ( Middelbaar Economische en Administratief Onderwijs) naar de andere gebouw in Stad Breda. Ik vroeg aan de Leraar. welke lessen hier op de school ? antwoordde 1. Godsdienst. 2 Talen Nederlandse, Engels allebeiden verplicht, Duits, Franse en verder bigolisch, scheikunde, wiskunde, natuurkunde
enz. Mooi zo jammer dat ik de voorgezet onderwijs heb niet ingeschreven. de leraar zeide waarom? Ik antwoordde dat ik op de dovenschool (ivd) heb nooit overgesproken over de voortgezet onderwijs. jammer zeide de leraar, Verder ik kreeg de emotie in mijn maag verder kan er niets aan doen. toch ik was heel blij dat ik met de leraar Drs heb gesproken. Nadien keerde ik terug naar huis met mijn erg teleurgesteld met verdrietig gezicht en werd mij zelf erg kwaad en woedend. Mijn vader troost mij en zeide hij dat zal voor mij goed best doen voor de
goede lessen geven. En volgende dag ging ik wederom naar de ambachtschool in Breda en daar ontving mij zeer warm en hartelijk. Verder vertel ik over mijn vak als de kleermaker dat was helemaal niet mijn keuze. dat ben ik gedwongen door de Broeders van ivd. Daarna ging ik met de leraar samen rond in het gebouw bezichtigen waar de leerlingen daar werken bij de verschilliende afdelingen. Timmerman, Metaalwerker, Schilders, bouwvakkers en nog andere vakken. ik vroeg de leraar waar de kleermakers en schoenmakers worden hier opgeleid? antwoordde dat hoort hier de kleermakers/schoenmakers niet, want bij de Kleermaker/schoenmakers werkgevers kunnen de leerlingen opgeleid die noemt de kleermaker-leerling en schoenmakerleerling. Och snap ik nu duidelijk goed dat was helemaal niet nodig op ivd voor de opleiding van de kleermakers en schoenmakers. daarom op ivd het gebrek de voldoende onderwijzen aan de dove leerlingen waaronder in na middag van de week gingen ze naar de kleer/schoenmakerij voor de kleding en schoenen laten repareren de reden van het gebrek aan de personelen, die hangt er van de onkosten de salaris moesten uitbetalen. op de avond ging ik weer naar huis en vertel ik aan mijn
vader dat was zeer duidelijk voor mij het goede begrip over de maatschappy voor de afgezwaaide ivd dove leerlingen zeer moeilijk kunnen accepteren. het volgende vertel ik over de opgenomen van de dove leerlingen op ivd
wordt vervolgd. Rene van der Veen.

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Lezers en Kijkers. hieover schrijf ik over mij dat ik hoe ben dat ik alles willen graag weten over het verschil van de dovenschool en horendeschool. In 1944 van de zomer-
vakantie ben ik voorgoed van ivd verlaten. Gelukkig maar!!
Op de dag stond ik achter van de straat de tegenover het 2 horenende school (lager Onderwijs) de rechts de jongenschool en links de meisjesschool en het midden de H. Hostiekerk in Breda. ik zag dat de voorbij gelopende jongens en meisjes naar de school s morgens om 9 uur begint de les tot met 12 uur en 13.30 tot met 16.00 uur.
Zo het horende leerlingen hun leven de weg naar de school en weer terug naar huis en namiddag weer hetzelfde als s morgens. ik stond zich zelf overdenken dat ik zo pas geleden op ivd heb gezeten dat was helemaal niet vergelijking als het horende school. zo heel erg dat ik van mij zelf moest hard voelen over mijn jeugdleven.
ik zag dat het horende leerlingen zo mogelijk meer vrijheid de weg naar huis, school, kerk, ontspannighuis en sporten enz.
Voor de dove leerlingen leven helemaal niets voor vrijheid de weg naar het buiten van ivd. daarom toen het horende kinderen van de school naar huis gingen en liep ik naar de leraar van de school en vroeg ik hem dat wou ik heel graag spreken over hoe het horenden kinderen op de school deden. De leraar vond het goed en neemt hij met mij mee naar de klas waar de leraar voor de leerlingen onderwezen. Leraar vroeg mij of zou ik hem goed kan verstaan van het gesprek. ik antwoorde het gewoon duidelijk en rustig gesprek en kan ik wel goed liplezen.
oke zeide leraar en vroeg hij mij wat wilde je iets weten?
ik antwoorde dat zou ik graag weten wat was het verschil de lessen heeft gegeven aan het horenden en doven leerlingen. Goed maar Leraar aantwoordde dat hij iets geen verstand over hoe hij voor de doven de les kan geven. ik bedoel dat gaat over de Christelijk opvoeding.
dus maar over de christelijk opvoeding bij het horende school was ook streng. oo ik stond van te kijken dat vroeg ik dat ik begrijp het niet dat de horende leerlingen hun normaal vrijheid de weg naar huis, kerk, sporthuis, school enz. en dan ik heb op ivd niet meegemaakt naar de vrijheid als het horende leerlingen. Zo ja zeide leraar dat komt omdat het horende school niet vergelijking opvoeding van de alle internaten hebben opgeleid. Omdat de internaten waaronder de leiding van de Broeders en Zusters hun de regelment hebben geregeld voor de christelijk opvoeding voor de leerlingen en zoals ook in seminarie voor de priestersopleiding. ik vertelde aan de leraar dat ik kan helemaal niet zelfstandig leven dat ik op ivd heb niet geleerd. Dat komt omdat het meeste internaten zijn ingesloten met de omringd muren die hoorden bij de congregatie van de Broeders en Zusters dat ze het gelofte hebben afgelegd. Nu begrijp ik het duidelijk wat de leraar mij heeft overgelegd. Hij vroeg mij of hoe ik op ivd op de school heb gezeten? ik antwoordde dat voor mij helemaal niet voldoende heb geleerd en onderwezen. (laag nivaeu) toch ben ik zo pas van ivd ging verlaten en verder geen voortgezet onderwijs dus maar ging werken bij de werkgever als de kleermaker dat wordt ik gedwongen door ivd zelf, dat mijn beste wens naar de adimstratie/boekhouder dat wordt helemaal niet toe-
gestaan door Br Overste Cheophas. De leraar ontfermde mij, dat vond hij zo erg. Maar ik zeide hem dat zal wel verbeterd door de hulp van mijn vader dat hij zal mij elke avond de les geven naar mijn wens. Verder bedank ik de leraar dat ik heb met hem heel prettig het gesprek gehad. voor mij wel erg belangerijk om te weten of ben ik wel of niet verantwoordelijk over mijn leven. later vertel ik wel wat mijn vader het woord tegen mij heeft gezegd toen ik in 1944 van ivd ging verlaten dat vond ik helemaal niet leuk om te horen!!! dat ik helemaal heb niet verdiend. wordt vervolgd. Rene van der Veen.

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Lezers en Kijkers. Ik schrijf hierover de onaangenaam en aangenaam verhaal over het verleden jaren. Vorige op Lognr 297 (Groep Voetballers in jaar 1947) schreef ik over Waarom hebben Mhr A v Lierop en Mhr A v Uden de maatschappelijk werker/ster ingeschakeld in 1943 ?????
In 17e eeuw bestaat helemaal geen de internaten/school voor de doofstommen leerlingen. Dankzij aan het hooggeleerde Charles Michel de I,Epe, dat hij deed de ingreep voor een paar doofstommen leerlingen voor de voortgezet onderwijs met het gebarentaal/vingerspelling in zijn woning en later het gebouw van het instituut voor Doofstommen in Parijs. Dit gebeurde was in 1760 en volgt men aan het buurt het hooggeleerde Henri Daniel Guyot de oprichting van het Instituut voor Doofstommen Groningen in 1780, daarna Mgr M v Beek de oprichter van het Instituut voor Doven St Michielsgestel in 1840.
In geheel Nederland vanaf 1780 bestaan 5 Instituut voor Doven in Groningen, Voorburg, Sint Michielsgestel, Rotterdam en Amsterdam. en 21e eeuw in Nederland bestaat totaal 17 (voorheen Instituut voor Doven - viataal) Nu Koninklijk Kentalis.
In 1954 mijn leeftijd 26 jaar ben ik de werkzaam in het ziekenhuis St Johannes Deo Den Bosch zat ik de avond in de cafe, zag men daar zaten een paar dove mensen maakten elkaar gebaren met liplezen. och ik was wel nieuwsgierig naar mijn goede geweten, ik ging het gewoon opwippen naar de paar dove mensen ter plaats bij elkaar zitten en vroeg ze mij waar hebt je vroeger op de dovenschool gezeten?. ik antwoordde het gewoon. " ik ben de oud-leerling van het ivd in St Michielsgestel. ach zeiden een paar dove leerlingen. " Verkeerde opvoeding op ivd St Michielsgestel " ik zeide o zo wat er aan de hand? " Ze vertelde mij dat ze op ivd in Amsterdam en Rotterdam alles goed en prima dat wij nu goed zelfstandig kunnen leven. Dus snap ik het goed dat eigenlijk schaam ik erg voor mij zelf. ik vroeg ze dat jullie de woonachtig in Den Bosch en waarom niet dat jullie gingen naar op ivd St Michielsgestel ? ze antwoorden dat ze zijn helemaal niet geschikt voor de dovenschool in St Michielsgestel dat ze waren niet Roomse Katholiek. Eerlijk gezegd van mijn antwoorde dat klopt. Ze vertelde mij ook wat de vele dove leerlingen elkaar hebben geroddeld over ivd in St Michielsgestel. ik vroeg ze wat hadden ze het bedoeld over de roddelen. ze zeiden dat veel dove leerlingen die ze op ivd St Michielsgestel hebben gezeten dat ze kunnen helemaal niet zelfstandig leven in de maatschappy. ik begon mij zelf erg schamen. dat gaf ik ze wel groot gelijk. toch ik heb erg benieuwd hoe ze op ivd in Rotterdam en Amsterdam hebben meegemaakt van de opvoeding, onderwijs, arbeid, sporten, ontspanningen enzv. ze vertelde mij dat ze daar op ivd bijna helemaal niet streng en gewoon iedereen om leren voor de zelfstandig leven. bijvoorbeeld het weekend mogen ze vrij gingen wandelen, zwemmen, sporten enzv. Somminge de dove leerlingen van hun ouders te ver hebben gewoond, dat worden opgenomen bij de pleegouders. zo erg fijn zeide ik dat de dove leerlingen hoorden echt bij het huisgezin. En op ivd in St Michielsgestel zijn geheel muren en deuren gesloten.
en antwoorde ik voor mij zeer diepe teleurgesteld. Verder bedank ik ze van harte voor de leuke ontmoeting en gesprek. Natuurlijk voor mij eigen in mijn hoofd de hersenspoeling over de opvoeding en onderwijs op ivd St Michielsgestel, dat vond ik helemaal onaangenaam van mijn leven. Vooral ik ben wel echt jaloers op hun dat ze mij alles hebben verteld en voor mij een pechvogel.
het volgende verhaal over het horende school in Breda wat ik in 1944 zelf heb alles ondergevraagd. wordt Vervolgd. Rene van der Veen.

Jeannie de Vrije Bosch
11 jaar geleden

Juffrouw Vos heeft mij in 1977 geholpen met zoeken aan een baan en al snel kreeg ik in september 1977 een baan bij PNEM in Den Bosch. Ik heb daar 25 jaar gewerkt.
Juffrouw Vos was een goede maatschappelijk werkster.
Zij reed in de Mercedes en rookte dunne sigaren.
Zij was vrijgezel gebleven en woonde samen met haar zus die ook vrijgezel was.
Juffrouw Vos leeft niet meer en ik weet niet precies wanneer zij overleed en zij was toen al boven de 80 toen zij overleed.

Jeannie