222. Directeur uit Groningen op bezoek bij IVD rond 1926

Reactie plaatsen

Reacties

JanJonkman
11 jaar geleden

Rene v.d.Veen, wat je schreef dat er vroeger tussen katholieken en protestanten elkaar nog steeds geen vrede met elkaar hadden gesloten en elkaar steeds werd vermeden en dat is bij de bovenstaande foto wel heel duidelijk tijdens bezoek van de Groningse directeur. Ook bij de gewone bevolking mijden ze elkaar en je merkt nu al dat er ene dorp overwegend protestant en de andere dorp overwegend katholiek. Voorbeeld is dat Volendam overwegend katholiek terwijl in de naburige dorp Marken overwegend streng protestant. En zo zijn er meer dorpen en steden in ons conservatief kikkerlandje. In streng protestantse plaatsen houden ze nog steeds de strenge zondagsrust, géén koopzondag, feesten of kermis en voetballen doen ze op zaterdag.
Katholieke plaatsen zijn vrijer, enkele winkels en restaurants zijn open op zondag, kermis op zondag, en voetballen op zondag. Je mocht vroeger als katholiek geen brood halen bij de protestantse bakker die dichtbij ligt en wel bij de katholieke bakker die verderop ligt. Erg belachelijk allemaal!! Zo zijn er ook vele andere dingen. Gemengde huwelijken was taboe in vroegere tijden. De bekende spreekwoord die meestal door pastoor, dominee of de ouders van beide geliefden werden gebruikt als: TWEE GELOVEN OP ÉÉN KUSSEN, DAAR SLAAPT DE DUIVEL TUSSEN
Tegenwoordig is alles veranderd, denk nu aan scholen zonder enkel godsdienst. Weinig of geen scholen meer met de Bijbel en andere school met R.K. op hun gevel staan. In vele kerken of open ruimten houden ze nu oecumenische diensten om van beiden gloven in elkaar te druisen.

Ik ken Wim Berens heel goed, vroeger wonende in Vught en werkte op de drukkerij van het instituut als machinezetter. Ook Gerben Douma heb ik heel goed gekend. Ik was ook aanwezig tijdens zijn doop en zijn eerste H. Communie in de jongenskapel. Hij was met zijn vrouw Lydia twee keer bij ons op bezoek geweest en had hij toen last van zijn hartklachten. Hij overleed twee jaar later in Gelderhorst aan deze klachten. Hij was 68 jaar geworden. Ik heb daar nog een foto van toen hij nog bij ons op bezoek was.

Je hebt het zelf ook meegemaakt op het instituut en later en gepest door mensen die je niet aanstond omdat je gemengde ouders hadden ze gemeend, al was je vader al reeds gedoopt in 1920 en ze bleven erbij.
Ik kan dit allemaal wat je schreef heel goed voorstellen.

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Hallo Jan Jonkman. Ik ben geheel met je mee eens, wat je hieronder heeft geschreven. Nu zeg ik over een woord Vreemd he !!! Zo eenvoudig dat omdat het hoofdgebouw de boven een gemoemde R. K. = Rooms Katholiek Instituut voor Doven heeft geschreven, waaronder in 1840 de oude instituut voor Doofstommen " Nieuw Herlaer " in het wettelijk statuten door mgr H van Dubbelden en Mgr J van Hooydonk de bisschoppen van Den Bosch en Breda en de bijstaande Nieuwe Directeur van ivd Mgr M van Beek hebben getekend. Later de opvolger van Mgr C Terwindt de directeur van ivd was Mgr A Hermus deed zich zelf dat de protestanten blijven geheel het buiten van
R. R. Instituut voor Doven houden, Maar toch kwam in rond 1926 het bezoek van W.E. Heer Bartels de directeur van Doveninstituut te Groningen aan het R.K. Instituut voor Doven te St Michielsgestel die wordt niet van harte verwelkomd. En dan deed Mgr A Hermus naar de andere weg zoals het afgesproken was of een andere doel naar de kleuterschool voor de kleine kleuters. De oorzaak van de vroeger tijden was het gebeurd dat de katholieken gelovingen de afstand van de Protestanten worden gehouden. Toen ik vroeger op ivd heel veel probleem heb gehad door de enige Broeders dat ben ik diep gedwongen naar de katechismus zo meermalen moesten onder-
houden. Waarom? Ja omdat mijn vader niet voldoende Christelijk aan zijn dove Zoon Rene heeft opgevoed. Helaas was mijn vader protestant en in 1920 werd hij gedoopt door zijn zwager Pater Michael de broer van mijn moeder. Toch het gebeurde was op het instituut voor mij hele leven zo mogelijk opzij hebben gezet. En dan hebben de enige Broeders het woord uitgescholden dat Rene zijn vader was ketterij. Toen ik op vakantie ging en wordt ergste gewaarschuwd door de klasbroeders dat mocht ik niet naar de protestant familie ( Oom de broer van mijn vader - tante de zus van mijn vader en Tantes, Neven en Nichten) komen bezoeken en logeren. Als toch het gebeurt was dan moest ik van het instituut onmiddelijk verlaten. Zo verschrikkelijk was het gebeurde van het verleden tijden. Toen ik in 1955 in het Ziekenhuis St Johannes de Deo werkzaam ben en kreeg ik de uitgenodigd bericht van mijn protestant neef dat gaat hij trouwen in de vastentijd. Het was zeer streng verboden voor elke katholiek onder de vastentijd bij het bruiloft kwamen aanwezig vierden. En dat ik kreeg de toestemming van de kapcuijnen in Den Bosch mocht ik het bruiloft komen vieren. En dan kreeg ik het bericht van de adminstratie Ziekenhuis St Johannes de Deo Den Bosch ben ik zo onmiddelijk ontslagen door Br Overste het hoofd van het Ziekenhuis. Ik kreeg weer de dupe van en moest ik het gewoon naar Eindhoven bij de uniformmaat-
Kleermakerij kwam werken. Enige jaren later ontmoet ik de ivd leerling Wim Beerens ( typograaf van de ivd Drukkerij) en elkaar hebben gesproken over van hem het leven op ivd, toen hij de leerling was dat heeft ook veel moeilijk gehad van de pesterij dat zijn vader was ook de Protestant en zijn moeder en haar zoon Wim waren katholiek. Wim vertelde mij dat de broeders hebben het woord uitgescholden. Wim zijn vader is ketterij. Zo precies hetzelfde als ik van vroeger heb meegemaakt.
Toen Mgr J van Overbeek als de directeur van ivd in 1940 deed hij zeer eenvoudig, behulpzaam, spontaan voor iedereen. Toen Gerben Douma de woonachtig in het dorp bij de stad Groningen zat hij op doveninstituut in Groningen en later zijn vader de chef van N.S. werd over-
geplaatst naar de station in Vught en dan vroeg hij aan de directeur J v Overbeek of mocht zijn zoon van doven- instituut in Groningen naar Instituut voor Doven in St Michielsgestel verhuisd. Helaas de directeur J v Overbeek vond het zeer goed en zeide hij van harte welkom.
Gerben Douma was de protestant op ivd, maar hij kreeg ook wat het probleem door de meermalen wordt gedwongen dat Gerben op ivd met de katholiek dove jongens moest volgen van het kruisteken, bidden, naar de kapel, enzv. Vooral Br Alcuino let hem vooral alles op en naderhand heeft Gerben zelf verzocht dat wil hij overgaat van de protestant naar Katholiek, dat hij al met hun ouders thuis heeft overgehad. Zijn ouders hebben helemaal geen bezwaar. Dus was heel duidelijk dat R.K. Ivd de geestelijken zo flink onder de duim hebben gezet.
Zo de boven de foto zat de W.E. Heer Bartels op de stoel met 2 voetballer keepers onder de arm met zonder Mgr H Hermus de directeur van ivd. En Mhr Bartels de Priesterleraar van ivd stond achterlinks en paar broeders achter stonden. Het lijkt dat was geen warme ontvangst voor de directeur van doveninstituut Groningen W.E. Heer Bartels dat merkt hij het wel goed.
Rene van der Veen.

Jan Jonkman
11 jaar geleden

Rene v.d. Veen, was het bij jou wel of niet opgevallen dat er tijdens het ,hoge' bezoek van de Groninger directeur van hun doofstommeninstituut ,onze' directeur Hermus niet aanwezig was geweest om hem te ontvangen en te begeleiden naar scholen en nijverheid, enz. Bij de bovenstaande foto tussen de voetballers zou Hermus zeker niet naast de Groninger directeur willen zitten. Óf moest Hermus misschien niets hebben van de concurrerende doofstommen-instituut in Groningen. Zeker had Hermus als smoes géén tijd voor gehad van dat bezoek en liet het over aan de andere preister-leraar zoals Mr. Bartels die er links achter de groep voetballers stond en zelfs ook niet naast die directeur willen zitten. Vreemd hé!!! Directeur Hermus was die dag zeker zó weer erg druk bezig op de voorschoolkinderen te verwennen en knuffelen en zelfs meisjes op zijn schoot nam en vertroetelen. Dat was voor de ,opa' Hermus belangrijker taak dan de Groninger directeur te ontvangen en te begeleien en op de foto poseren.

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Hallo Jan Jonkman. Hieronder schreef je dat komt het juist dat ik nog goed herkend van de lokatie die voor de voetballersonder de schuil houden bij het slechte weer. Verder mij vraag! Midden van de omringd de jongens zat de groninger directeur van het doofstommeninstituut. Die heet hij W.E. Heer Bartels oja daar stond de links een priester die heet ook Mhr Bartels de priesterleraar van ivd St Michielsgestel. En de rechts naast van Br Corsinus de overste Br Concordius dat hij zo pas benoemd als de overste van de Broeders en daarna Br Geogerius in 1932 tot met 1938 wordt opgevolgd aan Br Cheophas.
Zo een leuke foto met voetballersklederen met de lange zwarte kousen die hoort er niet bij. Zo het gebeurde vroeger dat ik vroeger ook heb gedragen.
Zeg jan in het binnenkort zal ik voor jou reageren over de retratie de foto log nr 216 dat heeft wel gevraagd he.
Rene van der Veen.

Jan Jonkman
11 jaar geleden

Lezers, er zullen nu zeker nog weinig of niemand weten waar deze lokatie waarop dat ,hoge' bezoek van de Groninger directeur van het doofstommeninstituut de heer Bartels omringd door voetballers van ,ons' instituut onder leiding van Br. Corsinus, de groepsleider en Br. Overste(???) voor de fotograaf geposteerd stonden. Dat lokatie was eerder het kleed- en schuilgelegenheid van de voetballers en de veel latere stulpje(bewoning) van Theo van Berkel(chauffeur) en veel later van Mr.v. Uden en na zijn vertrek Mr.v. Corven en nog later na zijn vertrek de voorlopige behuizing van de Rafaël. De open ruimte hadden ze dichtgemaakt ten behoeve van meer ruimte in dat stulpje toen Theo met zijn gezin daar nog bewoonde. Heel zeker was dat lokatie nieuw toen de foto gemaakt werd, want rechts zie je nog geen muur staan die scheidde van het nieuwe voetbalveld en de latere speeltuintje van de voorschool. Dat open afdak heb ik nog met open ogen gezien evenals Rene v.d. Veen, Christ Pasmans en Frans van Rijn. Daarom zie je veel later ook verschil in platte dak-verhogingen. Nu op het zelfde plek staat een loods/garage van de Technische Dienst op hetzelfde fundering. Je kunt dat loods/garage nog zien. Aan de achterkant, dus aan de kerkhofzijde is de oud metselwerk met dichtgemaakte vroegere slaapkamerraam nog te zien. Achter deze groep zie je in de muur een aantal deuren. Het waren WC's en opbergkasten.

Maak jouw eigen website met JouwWeb