239. Br. Reginaldus


Eerst was hij Br. Reginaldus en later.....


was hij getrouwd met......


Eef Haverkort

Vroeger gaf br. Reginaldus les aan de jongens en later werkte hij bij technische afdeling voor hoorapparaturen en gehooronderzoek bij de meisjesschool.
Later was hij getrouwd met Eef Haverkort. Niet zo lang geleden waren ze overleden.

Reactie plaatsen

Reacties

Rene van der Veen
11 jaar geleden

Lezers en kijkers. Zo het goed bekend van Br Reginaldus dat ik het weekendbezoek op ivd heb ik met hem in contact gehad. Hij was zeer aardig en geliefde broeder. Toevallig wist Br Reginaldus dat ik was de vriend van de leerling Piet Haverkort (ov) en antwoorde ik dat klopt en vroeg ik Br Reginaldus wat zou u het zeggen. Van te voren wist ik niet de achternaam van Br Reginaldus. O. Ja hij vertelde mij dat Piet Haverkort de neef van hem was. Dat wist ik helemaal niet, want Piet Haverkort heeft mij nooit verteld. Ja de reden het kwestie van de familieleden. Na het gesprek gaf mij het woord de beste groeten aan zijn neef Piet Haverkort. ( hij wist ook dat Piet de leerling van ivd was). Ik zei dan zal Piet doorgeven. Toen ik bij Piet thuis in Oosterhout kwam en vertelde ik hem, dat ik zo pas van ivd ben geweest. En vroeg ik aan Piet of kende je Br Reginaldus het goed? Antwoorde Piet helemaal niet en antwoord wat er de hand van Br Reginaldus? Ik antwoorde dat heeft Br Reginaldus mij gezegd de groeten aan jou, want was toevallig elkaar familie, schrok Piet er van dat hij er nooit heeft geweten.
Ik maakte het afspraak met Piet op welke dag allebeiden op ivd zouden komen bezoeken. Op zeker dag toen Piet op de speelplaats zag en kwam Br Reginaldus naar Piet toe en elkaar hartelijk begroeten en hebben ook gesproken over de familie. Br Reginaldus zijn vader was de broer van Piet vader. Piet vond zo aardig om te horen, daarna gingen ze naar de spreekkamer voor de koffie drinken met het gebakje. Zo heerlijk en warmte ontvangst. En keerde Piet en ik weer terug naar huis en enkeke maanden was Piet Haverkort in zijn leeftijd bijna 60 jaar overleden door zijn de ongeneeselijk ziekte. Later hoorde ik vertelde dat Br Reginaldus zijn habijt in de kast heeft opgehangen en voorgoed in de maatschappy en trouwde met zijn geliefde vrouw hun elkaar liefde hebben overwonnen. Prima gedaan!!!
Vreemd dat de klasgenoten van Piet Haverkort in 2 lassen waar Frans van Rijn heeft helemaal niets geweten en gesproken over de neef van Br Reginaldus, behalve Br Theobertus, Epolnius, Tatianus en Archangelo wisten dat en hebben ook niets overgesproken. Vroeger zo soms hier geheim houden en later gewoon openbaar leven.
Ik zal de foto van Piet haverkort per email sturen naar Jan keizer en zal ik over het leven van Piet Haerkort.
Rene van der Veen.