180. Br. Leodulf

1

Br. Leodolf gaf vroeger in het begin spraaklessen bij de jongens en later bij de meisjes.
Hij onderzocht ook de dove kinderen die slecht konden praten. Ik zou haast zijn beroep logopedist noemen. Na jaren 60 droeg hij sporiteve kleren en gebruikte zijn fiets vaak omdat hij geen vaste werkplek had en hij fietste elke dag van ene gebouw naar ander gebouw.....